Monday, February 6, 2012

ANG TAWONG HINGATULGON DALI ANG KAMATAYON

Sa unang panahom, sa bata pako, adunay gi-storya si Lola Pasing sa ako na ang tilte mao na "Ang Tawong Hingatulgon Dali ang kamatayon."
Ang storya nagadagan niini...
Sa layo kaayo na lugar adunay bata nga ginganlang David. Si David usa ka anak sa mangangahoy, iyang papa patay na og siya nalang og ang iyang mama ang nagkinabuhi sa ingon.
Isa kaadlaw niana, ang prinsipe nagpatawag kang David kay naa siya isugo. Og si David ning adto sa tower nga gipuy-an sa prinsipe. Sa puloy-anan sa prinsipe, si David gipakaon sa prinsipe sa mga maanindut kaayo na mga pagkaon. Og nabusog kaayo si David. Tungud sa iyang kabusog katulgon na kaayo siya. Ingon dayon ang prinsipe na, "David, pagkatulog na. Ali ubanan taka kung asa ang imong kwarto. Og sa dihang niadto na dayon sila sa kwarto na angayan katulgan ni David, nakadumdum na dayon si David sa gipasidaan sa iyang mama na, "ANG TAWONG HINGATULGON DALI RA KAAYO ANG KAMATAYON."
Dayon, gibiyaan na dayon si David sa prinsipe. Sa paghigda niya, agoy naa may ESPADA sa ibabaw sa atop. Nahadlok kaayo si David og sa iyang kahadlok wala siya natulog kay nahadlok man siya na basin ang espada maholog og matagakan siya og mamatay dayon siya.
Sa tungang kagabhion, tingala kaayo si David kay naa man haguros murag linog nga murag adunay monster... Og gilili niya ang gawas agoy... aduna may serpente! Daghan kaayog ulo og grabe kadevil spirit... Ningpadulog sa kwarto nni David og nagandam dayon si David, iya dayong gikuha ang espada nga naa sa ibabaw sa atop. Pag-abli sa serpente gidunggab dayon ni David ang serpente sa tiyan og gipunggutan niya sa leog og gibutang dayon sa bed ang patayng lawas.
Narealize dayon ni David na ang serpente diay binuhi sa prinsipe. Og sama sa binuhi, si David diay mao ang ibahog sa serpente. Sa pagkabuntag na, ang natingala nalng and prinsipe kay ang patayng lawas nga aduna sa bed, ang patayng lawas man sa iyang binuhi na serpente og ang buhing lawas ni David aduna man sa bangko nag nap. Sa pagbuka ni David nakita niya ang prinsipe. Og ang prinsipe iya dayong gipasidunggan si David sa tibouk niyang kinabuhi. Og si David og ang iyang mama, gipapuyo sa p[rinsipe didto sa tower...
And they live happily ever after.

MORAL LESSONS from the story that I remembered from my grandmother who just passed away last FEBRUARY 12, 2010-12 o'clock at noon :
1. Do not easily trust the strangers.
2. Too much sleep will kill you!
3. TRUST NOBODY.
4. TRUST only GOD.
5. Be careful and be watchful all the times.

1 comment:

  1. I write and maintain a spiritual blog which I have titled “AccordingtotheBook” and I’d like to invite you to follow it.

    ReplyDelete